ابطال تحریم‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

با حکم دیوان دادگستری اروپا، تحریم‌های یک‌جانبه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و ۱۷ شرکت دیگر ابطال شد.