به‌جای نقادی آکادمیک، حزب اللهی را کفن‏‎پوش می‌خواهند!؟

عجیب نیست که رسانه‌هایی که این روزها حزب‌اللهی‌ها را به جای مستندسازی و روزنامه‌نگاری و نقادی اکادمیک، کفن‌پوش و افراطی و لنگه‌کفش به دست می‌پسندند و در برابر چند کار فرهنگی ساده مثل «روحانی هستم» تندترین مواضع انتقادی را اتخاذ می‌کنند، از خبر حمله‌ی مشکوک عده‌ای ناشناس به یک کنسرت و یا درخواست شلاق خوردن یک بازیگر از سوی یک تشکل گمنام، کاملاً به وجد بیایند و حتی به انتظار اقدامات بعدی مشابه بنشینند تا ناکامی‌های دولت این چنین تحت‌الشعاع اقدامات مشکوک عده‌ای نامعلوم قرار گیرد.

کفن‌پوش‌ها و کفش‌پران‌ها

دور نیست که جریان سبز(امریکنوفیل) به جای “کفن‌پوش” به‌گوید: تروریست. این عبارتی است که امریکایی‌ها برای توصیف نیروهای بی‌تعریفی که با آن‌ها می‌جنگند استعمال می‌کنند، و سبزها در مصر و اسرائیل و ایران طبیعتاً هم‌آن را می‌گویند. واقعیت آن است که طی سه دهه‌ی گذشته سبزهای لیبرالیست در درک جریان حزب‌الله توفیق چندانی نه‌داشته‌اند و نتیجه‌ی به‌تری از سرخ‌های مارکسیست نه‌گرفته‌اند که ما را “فالانژ” می‌خواندند.