اولین تصاویر از فیلم سینمایی «شهر موش‌ها2»

تا چند روز آینده اکران عمومی فیلم سینمایی “شهر موش‌ها2” آغاز می‌شود