داستان: ولی کلید دست شماست

دور و بری­‌ها که دور او دیوار ­شده بودند، همراه با آهنگ تکانی به خود دادند. از پشت دیوار، مردم دیده نمی­‌شدند. گاه که منفذی از لای تکان­‌ها ایجاد می­‌شد، کلیددار افراد پلیس را می­‌دید. یک بار با تیزی کلید، آن­ها را خطاب کرد و گفت: «باید فقر را از بین برد.»…

داس توفیقی و فرجی‌دانا با دانشگاه‌ها چه کرد؟

از نمونه مهندسی سامانه ستاره‌یاب ملی نصیر یک نیز رونمایی شده ضمن اینکه این طرح مشترکی میان سازمان فضایی، دانشگاه خواجه نصیر و صنعت هوافضای کشور است. نخستین سامانه ستاره یاب ملی به عنوان ابزار ناوبری و کمک ناوبری برای تعیین موقعیت‌ها و ماهواره برها ساخته شده و این سامانه، قادر است تا با تصویربرداری از ستارگان آسمان و تطبیق اطلاعات آنها با حافظه پردازشگر خود، وضعیت ماهواره‌ها را با دقت بالایی محاسبه کند.