اعتلای نام ایران در عرصه جهانی شعار ماست

شرکت سنگین ماشین ایستا، یکی از بزرگترین وارد کنندگان ماشین آلات شرکت ها و پروژه های عمرانی و راهسازی کشور است که مبادرت به همکاری با بزرگترین ومعتبرترین کمپانی های تولید کننده بین المللی فعال در عرصه ماشین آلات راهسازی نموده تا زمینه ساز آبادی و سازندگی هر چه بیشتر ایران عزیز و اعتلای نام ایران درعرصه جهانی باشد.