کمیته حفظ، نشر و صیانت از اندیشه‌های امام‌خمینی(ره) اعلام موجودیت کرد

کمیته حفظ، نشر و صیانت از اندیشه‌های امام‌خمینی(ره) در اطلاعیه‌ای ضمن اعلام موجودیت تاکید کرد: این کمیته سعی می‌کند به دفاع از اندیشه و خط و راه نورانی آن عزیز سفر کرده همت گمارد.