آخرین وضعیت استیضاح وزیر آموزش و پرورش

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در آموزش و پرورش احساس نگرانی می‌کنیم گفت: حدود ۶۰ امضا در مجلس برای استیضاح فانی وزیر آموزش و پرورش جمع کرده بودند و اکنون این موضوع مطرح نشده است.

لزوم بررسی پرونده بورسیه‌‌های دوران اصلاحات

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: بررسی پرونده بورسیه‌‌های سال ۶۸ به بعد که امروز، حقوق هیأت علمی می‌گیرند، اولویت دارد، زیرا آن‌ها هم‌اکنون در حال تربیت فرزندان ما هستند.