چگونه میراث شهید شهریاری برگ برنده ایران در مذاکرات هسته‌ای شد؟

در بهمن ماه 88 ایران از عزم خود برای تولید اورانیوم 20 درصد خبر داده بود و دوربین های آژانس نیز چرخش سانترفیوژها به منظور تولید اورانیوم با این غلظت را ثبت می کردند اما کشورهای غربی با توجه به تعداد کم سانترفیوژها در نطنز و همچنین پیچیدگی غنی سازی 20 درصد در مقیاس صنعتی این موضوع را جدی نمی گرفتند. با این حال ایران به فناوری غنی سازی 20 درصد دست پیدا کرده بود. شهید شهریاری توانسته بود با اتصال دو آبشار 164 سانترفیوژی به یکدیگر (328 سانترفیوژ) و دستیابی به فرمول پبچیده تزریق اورانیوم 5 درصد به اولین سانترفیوژ این دستاورد را برای ایران به ارمغان آورد.

نقشه زیرکانه آمریکا در سوءاستفاده از نرمش غیر مقتدرانه برای فلج کردن اقتصاد ایران

در حالیکه ایران به عنوان نماد مقاومت در مقابل استکبار امریکا شناخته می‌شود، و دشمنی امریکا با ملت ایران کاهش که نیافته است، بلکه بیشتر و شدیدتر نیز شده است، زمزمه‌های و زمینه‌سازی‌های رسانه‌ای برای ملاقات با رئیس جمهور امریکا که بیشتر برد تبلیغاتی و شکستن وجهه مقاومتی ایران را دارد، نه تنها راهگشا نخواهد بود، بلکه می‌تواند زمینه را برای اجرای سناریوهای مشابه با سناریوی داماتو فراهم کند.