انتشار نخستین کمیک‌استریپ نوشت‌‌افزارهای ایرانی-اسلامی در کشور

نخستین کمیک‌استریپ نوشت‌افزارهای ایرانی ـ اسلامی از سوی برند ایرانی «روشنا» با داستان‌هایی از شخصیت «پارسا» و «پروانه‌ها» منتشر شد.