رادان: قاچاق مواد‌مخدر به سمت دریا رفته است

رادان با بیان اینکه یکی از اهداف قاچاقچیان مواد مخدر کشورهای اروپایی است، تصریح کرد: اگر ایثارگری های غیورمردان کشورمان در امر مبارزه با مواد مخدر نبود، امروز کشورهای اروپایی به سختی می توانستند، جوانان معتاد خود را از کف خیابان ها جمع کنند.