خشم «دیده‌بان سازمان ملل» از ریاست ایران

دیده بان سازمان ملل از انتصاب ایران به ریاست کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح انتقاد کرد و مدعی شد این کار به اعتبار سازمان ملل لطمه وارد می‌کند.