آیا کشتن دانشمندان هسته‌ای ایران مصداق تروریسم است؟

ترور دانشمندان هسته‌­ای ایران به وسیله وسایل انفجاری نه تنها مشمول کنوانسیون بمب‌گذاری تروریستی بوده و بنا به تعریف این کنوانسیون اقداماتی تروریستی قلمداد می‌شوند بلکه با شرایط دکترین موسوم به قتل هدفمند نیز همخوانی ندارند. بدیهی است که این اقدامات در فرض انتساب به رژیم صهیونیستی ویا ایالات متحده ناقض تعهدات قراردادی آن‌ها و حتی تخطی از دکترین ساخته و پرداخته آن‌ها خواهد بود.