فراخوان مقاله کنگره شعر «صائب و شعر اخلاقی»

زمینه‌سازی برای توجه بیشتر به اصحاب فرهنگ نسبت به مقوله اخلاق در ادبیات با توجه به موج تهاجم غرب در عرصه ادبیات و رواج بی‌اخلاقی (به ویژه در عرصه‌های مجازی) برگزار میگردد.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.