اظهارات ظریف عزتمندانه نيست

ما نه‌تنها نباید به عربستان به عنوان برادر خود نگاه کنیم بلکه لازم است عربستان با شکایت جمهوری اسلامی ایران به خاطر جنایات گسترده از جمله حمله به سفارت ایران در بیروت و کشتن ماجدالماجد به عنوان تنها سرنخ این اقدام تروریستی در محاکم بین‌المللی محاکمه و مجازات شود.