سرطان؛ نگرانی یا آگاهی؟

شنیدن نام بیماری سرطان کافی است که بسیاری از مردم، چهره‌هایشان مضطرب شده و نگرانی را به‌راحتی بروز دهند، چه رسد به سرطان خون که در اذهان عموم به عنوان یک بیماری سخت شناخته شده، اما یک فوق تخصص خون و سرطان معتقد است که درمان قطعی سرطان امکانپذیر است.

کشاورزان از کشت گندم متضرر می‌شوند

در حالی که به گفته مسئولان و کشاورزان امسال هیچ‌گونه مشکلی از لحاظ تأمین کود و بذر مورد نیاز کشاورزان وجود ندارد، اما کشاورزان از بی‌کیفیتی کودها گله‌ دارند و استفاده از آن را برای زمین و محصول مضر می‌دانند.