دشمن از اسلامیت نظام و استقلال کشور عصبانی است

مردم در این چند روز، استخوان در گلو و خار در چشم این چند روزه تحمل کردند. این صبر انقلابی، این تحمل توأم با «کظم‌غیض» این حفظ نظم و آرامش، این هوشیاری، آماده بودن اما منتظر دستور ماندن و دست روی دست گذاشتن نکته بسیار جالبی بود. اگر منع مسئولین نبود مردم ما، جوانان مسلمان، غیور و انقلابی ما با این عناصر اوباش به شدیدترین وجه برخورد می‌کردند و آنها را به سزای اعمالشان می‌رسانند.

فتنه ۷۸ حادثه یا توطئه؟

در این نوشتار به ۷ نمونه از اقدامات افراد سیاسی وابسته به اصلاحات و نشریه های اصلاح طلب اشاره می شود که دقیقا در راستای افزایش تنش ها و تضعیف حاکمیت در قبال فتنه گران بوده است.

زاکانی: فتنه با فرار به جلو فراموش نمی‌شود

کیان تاج بخش از زندانیان فتنه 88 در اعترافاتش گفت من در سال 79 از بنیاد سورس برای انجام سه کار تسریع بر هویت زدایی و از بین بردن انقلاب و جوهره آن، سازماندهی اجتماعی و انداختن درخت تنومند انقلاب اسلامی مامور شدم و به ایران آمدم.