از مرجع بیداری اسلامی تا امواج بیداری اسلامی در «کیهان فرهنگی»

ماهنامه تخصصی فرهنگ علوم انسانی «کیهان فرهنگی» منتشر شد. به مناسبت برگزاری همایش بزرگداشت آیت الله آقانجفی اصفهانی در این شماره ماهنامه کیهان فرهنگی به این موضوع اختصاص دارد و تیتر اصلی خود به «از مرجع بیداری اسلامی تا امواج بیداری اسلامی» اختصاص داده است. کیهان فرهنگی که ویژه همایش مرجع بیداری اسلامی به چاپ رسیده است به بررسی اندیشه‌ها و اقدامات این مرجع تقلید پرداخته است.

نقد الگوی توسعه غربی در شماره جدید کیهان فرهنگی

در این شماره از سال بیست و هشتم کیهان فرهنگی موضوع محوری نشریه به سخنرانی حسن رحیم‌پور ازغدی با موضوع بنیادهای علم سیاست و حقوق در دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران اختصاص یافته است.

تحول در علوم انسانی در کیهان فرهنگی

«تحول در علوم انسانی یعنی نوگرایی ضابطه‌مند، بومی‌گرایی سنجیده و اسلام‌گرایی عمقی و مبنابخشی اسلامی در حوزه علوم انسانی یعنی خارج کردن کامل و شجاعانه علوم انسانی کشور از مدار سلطه‌ی غرب و سیطره تقلیدگرایی و ترجمه محوری و نسبی‌گرایی کانتی و سطحی اندیشی.»بخشی از سرمقاله جدید‌ترین شماره کیهان فرهنگی موضوع اصلی‌اش جریان شناسی علوم انسانی در ایران است.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.