اثبات «عدم تحریف قرآن» توسط غربی‌ها

کیوان ابراهیمی: تا کنون قدیمی‌‌ترین نسخه قرآن موجود مطابق با قرآن فعلی مربوط به قرن دوم هجری بود. اما تحقیقات یک موسسه آلمانی از جدید قرآن کشف شده نشان می دهد که این کتاب مقدس از قرن اول هجری تا امروز تحریف نشده است.

چرا فوتبال برای مفسدان اقتصادی جذاب است؟

بخشی از دنیای فوتبال در سال های اخیر در زیر سایه ابری سیاه از انواع فساد، تبانی، قمار، رشوه گیری و دخالت افراد تبهکار و فاسد قرار گرفته است. اما چرا فوتبال برای مفسدین اقتصادی جذاب است؟

پیشگویی از سلامت بدن با قضیه فیثاغورث!

قضیه فیثاغورث می گوید که در یک مثلث با زاویه قائمه، مجموع مربعات دو ضلع مجاور زاویه قائمه با مربع وتر برابر است . این بدان معنی است که می توان طول وتر را با توجه به طول دو ضلع دیگر تعیین کرد. فرود می گوید: «ما آزمایش های متعددی را با استفاده از داده های واقعی انجام دادیم و به نظر می رسد استفاده از قضیه فیثاغورث شرایط متفاوتی را ایجاد کرده و به شناسایی دقیق نقطه بهبودی بیمار کمک می کند.»

۶نکته در مورد مصاحبه ظریف با abc NEWS

در مورد غنی سازی 20 درصد و لزوم دسترسی ایران به این سطح از غنی سازی، از موضع ضعف صحبت کرد و میتونست به نیاز صنعت پزشکی هسته ای ایران به اورانیوم 20 درصد هم بپردازه