صنعت‌برق‎ایران نیازمند تجارب‎نوین‎جهانی است

دبیر اجرایی چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق با بیان اینکه صنعت برق ایران نیازمند تجارب نوین جهانی است، گفت: صنعت برق ایران همپای تحولات بین‌المللی نیازمند استفاده از تجارب نوین جهانی و تکنولوژی‌های روز است.