تصمیم لهستان برای فروش سلاح به اوکراین

لهستان در نظر دارد تا با اوکراین قرارداد تسلیحاتی به امضا برساند و سلاح در اختیار کی‌یف قرار دهد.

ماجرای تأسیس حسینیه در خیاط‌خانه

مؤسس نخستین حسینیه در پایتخت اوکراین می‌گوید: شب‌های محرم حدود ۷۰۰ نفر را در حسینیه نذری می‌دهیم و شام غریبان نیز در خیابان نماز می‌خوانیم. وقتی دسته عزاداری در خیابان‌ها راه‌ می‌افتد، تعداد عزاداران چند برابر می‌شود و حدود ۷۰۰۰ نفر را در بر می‌گیرد!