سفر وزیر نفت پاکستان به تهران

قرار است وزیر نفت پاکستان با پیشنهاد تازه‌ای مبنی بر دریافت گاز مایع ایران از طریق کشور عمان برای یک توافق گازی جدید با تهران مذاکره کند.

موج جدید گرانی؛ بهای گازمایع 2 برابر شد

مطابق با تصویب نامه شماره ٣٩٩/ت ٥٠١٥٠ ه مورخ ٩٣/٠١/٠٦ هیئت وزیران، از ابتدای امسال قیمت هر لیتر نفت سفید حرارتی ویژه مصارف خانگی با کالا برگ ١٥٠٠ ریال و قیمت هر لیتر نفت کوره سوخت حرارتی نیز ٢٥٠٠ ریال اعلام شد.