دادستانی‌مصر خواستار اعدام محمدمرسی شد

دادستانی مصر در حکمی خواستار اعدام محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده این کشور شد.