«سگ‌های زرد» ی که قربانی برادری شغال شدند

بزنگاهی که بت اتوپیای این غرب زده ها را می شکند اما گویی آنان چنان مشغول له له زدن برای نمایش اشک تمساح هستند که پشت پرده این شوی تبلیغاتی را نمی بینند. نمایش اشک تمساحی که یانکی ها با تمام قوای رسانه ای آن را به روی آنتن می‌برند تا زنده به گور شدن آرزوهای بسیاری تحت الشعاع برآروده شدن یک روزه آرزوی یک کودک پنج ساله شود.

سگ‌های زرد چگونه به بهشت زهرا رفتند؟

معاون هنری وزیر ارشاد در پاسخ به این سوال که «آیا همه غیرمجاز می‌توانند در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شوند؟» می‌گوید هر کس که خانه موسیقی و معاونت سینمایی به من معرفی کند، می‌تواند مجوز دفن در قطعه هنرمندان را پیدا کند.

جای «سگ‌های زرد» در قطعه هنرمندان بود؟

با دفن اجساد در قطعه هنرمندان این سوال مطرح می‌شود که اگر فرازمندها هنرمند به شمار می‌آیند که باید در کشور به فعالیت می‌پرداختند و مجوز کار از وزارت ارشاد دریافت می‌کردند اگر هنرمند به شمار نمی‌آیند پس چرا اجساد آنها در قطعه هنرمندان جای گرفته‌ است.