فرار گرو‌ه‌های تروریستی از حلب

در حالی ‌که نفس تروریست‌ها در حلب به شماره افتاده و اغلب فرار را بر قرار و مقابله با ارتش سوریه ترجیح داده‌اند، ارتش سوریه خود را برای برداشتن گام آخر در حلب آماده می‌کند؛ شهری که تنها ۳ بیمارستان آن فعال و ۲۰ درصد کودکانش به تحصیل ادامه می‌دهند.