استقبال مخاطبان شبکه‌پویا از انیمیشن ایرانی

پخش سه انیمیشن ایرانی «پهلوانان»، «قصه‌های ریرا» و «گنج مثنوی» با استقبال مخاطبان کودک و نوجوان شبکه پویا مواجه شده است.