جزئیات پرداخت وام 35 میلیونی مسکن

سایر حساب‌های تعهدی مانند صندوق پس‌انداز خرید که متقاضیان (واجد شرایط) برای دریافت وام سپرده‌گذاری کرده‌اند نیز می‌توانند علاوه بر سقف مقرر قبلی ( 20 میلیون تومانی) با خرید اوراق حق‌تقدم از مابه‌التقاوت 15 میلیون تومانی تسهیلات نیز استفاده کنند.