ادعای‌شرکت‌های‌خارجی به وجود فساد در ایران

شرکت‌های اروپایی برای ورود به ایران چندین مورد را ذکر کرده‌اند که مهم‌ترین آنها، ادعای فساد اداری در ایران است.

هدررفت میلیاردی در خیابان‌های عسلویه

از دست رفتن بازارهای صادراتی به‌اندازه‌ای اهمیت دارد که مساله آلودگی را به کلی کنار زده است. هرچند که هنوز واکنش یا اظهارنظر مشخصی از سوی دولتمردان در این رابطه اعلام نشده است. این در حالی است که دولت در شرایطی که با محدودیت بودجه مواجه است، می‌تواند از صادرات گوگرد برای تامین بخشی از هزینه‌های خود استفاده کند.