آیا اوپک سقف تولیدنفت را کاهش می‌دهد؟

در حالی که سبد نفتی اوپک با 1.97 دلار کاهش، برای نخستین بار در سال 2014بشکه‌ای 78.67 دلار فروخته شد و نسبت به بالاترین قیمت آن در این سال، حدود 32 دلار کاهش یافته است