اظهارات بهترین‌ نوازنده ‌جهان ‌درباره ‌اسرائیل

گیلعاد آتزمون، بهترین نوازنده جهان در گفت‌وگویی با بی‌بی‌سی فارسی با سخنان خود مجری این شبکه را غافلگیر کرد.