رونمایی از سنگ قبر شهید آمریکایی در بهشت‌زهرا

این سنگ یادبود شهید راشل کوری در قطعه «نهضت شهدای جهانی اسلام» با مساعدت قابل تقدیر خانه شهید بهشت زهرا و در کنار تعدادی دیگر از شهدای نهضت جهانی اسلام مانند شهید عماد مغنیه، خالد اسلامبولی، یحیی عیاش و اخیراً شهید جهاد مغنیه نصب گردید.

نصب بنای یادبود «راشل کوری» در تهران

بنای یادبود راشل کوری شهروند آمریکایی که در سال 2003 در حمایت از خانواده‌های فلسطینی توسط بلدوزر اسرائیلی کشته و به جهت همسویی آمریکا و اسرائیل توسط دولت کشورش نادیده گرفته شد در تهران نصب می‌شود.