رضایی:‌اختیارات رییس جمهور در قانون ابهام دارد

وی در خصوص خبر ویژه‌ای که قرار بود اعلام کند،‌گفت: خبر ویژه، پیروزی ملت ایران در روز جمعه است که مبداء جدیدی در اقتصادی ملی ما پایه‌گذاری خواهد شد و تحولات اقتصادی ایران بعد از انتخابات آغاز می‌شود.

تقاضای حامیان «رضایی» از کاندیداها

تعدادی از کاندیداهای محترم انتخابات از طیف ها مختلف سیاسی اقدام به استفاده از نص شعارها و برنامه های انتخاباتی دکتر محسن رضایی نظیر لزوم توجه ویژه به اقوام ایرانی، اعطاء یارانه سبز به کشاورزان و تلاش جهت ممانعت از شکستن عزت خانواده‌های ایرانی شده‌اند.

رضایی: نامزدها برنامه‌های رقبا را به نفع خود ثبت نکنند

گوجه دشتی در فصل کشت 200 تومان به فروش می‌رسد در حالی که این محصول در تهران با قیمت پنج هزار تومان عرضه می‌شود. اگر 50 درصد این قیمت به کشاورز دشتی برگردد زندگی او متحول می‌شود و چرا نباید صنایع تبدیلی و بسته‌بندی در این شهرستان نباشد.