مستند عمار انقلاب نگاهی به‌زندگی آیت‌الله مهدوی‌کنی

در مستند عمار انقلاب سعی شده دیدگاهها و نظریات آیت الله مهدوی کنی درخصوص مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی که تاکنون کمتر به آنها پرداخته شده، ارائه و بررسی شود.

موانع‌گزينه حزب‌الله براي به‌قدرت رسیدن‌در لبنان

در حالي كه بيش از سه هفته از پايان دوران رياست جمهوري ميشل سليمان در لبنان و ترك كاخ بعبدا توسط وي مي گذرد، جلسات مجلس اين كشور براي تعيين رييس جمهور جديد يكي پس از ديگري به شكست مي انجامد.

پايان عصر سليمان در لبنان

ميشل سليمان رييس جمهور لبنان روز شنبه در حالي كاخ رياست جمهوري اين كشور را پس از 6 سال ترك كرد كه نتوانست در نهايت با محبوبيت به عنوان رييس جمهور مورد توافق همه جريانهاي سياسي لبنان به كار خود پايان دهد.

ترور حسان‌اللقیس همکاری اسرائیل‌سعودی بود

مهم ترين فرضيه ای که وجود دارد این است که این عملیات نتیجه یک همکاری مشترک سعودی – اسرائیلی است که عواملی هم در داخل لبنان داشته که ممکن است محلی بوده باشد چرا که این ترور در منطقه سنترز انجام شده که در قلب ضاحيه بیروت است؛ منطقه ای که کاملا تحت کنترل امنیتی حزب الله است