تظاهرات گسترده فلسطینی‌ها در روز زمین

سرزمینهای اشغالی در سی ام مارس که یاد آور غصب بخشهایی از فلسطین به دست صهیونیستها در سال 1976 است شاهد تظاهرات بود.