چرا به امروز «یوم الترویه» می‌گویند؟

زائران امروز یکشنبه هشتم ذی‌الحجه(به تقویم عربستان) برای وقوف به‌موقع در عرفات و انجام مناسک حج تمتع از مقابل یا نزدیک اقامتگاه‌های خود در مکه مکرمه، به طرف صحرای عرفات حرکت می‌کنند.