بجای بازگشت به گذشته، باید الگوی اقتصادی انقلاب را بسازیم

ما امضاکنندگان این جوابیه به مشکلات اقتصادی کشور واقفیم. اما ریشه‌ی این مشکلات را نه در به اصطلاح تنش زدایی با کشورهای سلطه جو و دلبستگي به اقتصاد در معرض نابودي آنها مي دانيم و نه در تقويت و احياي نهادهاي سرمايه‌داري كشور. بلکه مطالبه‌ی ما از دولت فعلي آن است که چرا علی رغم اتخاذ اهداف و اصول اولیه‌ای که عمدتا با گفتمان انقلاب همسو بود، در عمل کار به دست اصحاب اندیشه‌ی التقاطی سپرده شد

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.