فیلم: بی‌حرمتی فتنه‌گران به عزای سیدالشهدا

عاشورای ۸۸ روزی است که فتنه‌گران چهره واقعی خود را به بدترین طرز ممکن نشان دادند. روزی که همه در عزای سید و سالار شهیدان مشغول عزاداری بودند، عده‌ای در خیابان‌ها مغازه آتش زدند و هلهله سر دادند.