پادکست:۱۹بهمن، بیدارگر حس استقلال‌خواهی

به مناسبت ۱۹ بهمن سالروز بیعت تاریخی همافران با امام خمینی پادکست «۱۹ بهمن، بیدارگر حس استقلال‌خواهی» توسط سرویس چند رسانه‌ای تریبون مستضعفین تهیه و منتشر گردید

هدف اصلی امریکا، به زانو در آوردن و تحقیر ملت ایران است

حضرت ایت الله خامنه ای با اشاره به سخنان چندی پیش رئیس جمهور مبنی بر اینکه مذاکره به معنای رسیدن دو طرف به نقطه مشترک است، گفتند: بر همین اساس، نباید در مذاکره، یک طرف با رفتار غیر منطقی تلاش داشته باشد که هر آنچه مورد توقع او است، محقق شود. ایشان خاطرنشان کردند: رفتار امریکاییها و چند کشور اروپایی دنباله رو آنها، در مذاکرات، غیر منطقی است و با پرتوقعی انتظار دارند همه خواسته های آنها تحقق یابد در حالیکه این، روشِ مذاکره نیست.

فیلم: سخنان هسته‌ای امروز امام خامنه‌ای

مذاکره کنندگان ما تلاش میکنندکه حربه تحریم را از دست دشمن بگیرند، اگر توانستند که چه بهتر؛ اگر نتوانستند همه بدانند راه‌های فراوانی درکشور هست که این حربه را کُند میکند.

اظهارنظرهای بی‌ادبانه امریکایی‌ها را زیر نظر بگیرید

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به تلاش برخی برای «تغییر نظر مردم» درخصوص دشمنی امریکا، خاطرنشان کردند: در همین اظهارات، دشمنیِ دشمن و دورویی او را ببینید. امریکاییها در جلسات خصوصی با مسئولان ما به یک گونه صحبت می کنند و خارج از این جلسات، به گونه ای دیگر، این همان دورویی و نیت سوء و پلید دشمن است که ملت باید این موارد را با دقت نظاره کند.