حضور احمدی‌نژاد در تشييع شهدا

عزاداران تهرانی پیکر پاک و مطهر 5 شهید گمنام دفاع مقدس را از میدان سپاه تهران تا میدان امام حسین(ع) تشییع کردند.

فردا؛ پایتخت میزبان ۵ شهید گمنام است

ردا؛ پس از رسیدن کاروان تشییع کننده پیکر مطهر ۵ شهید گمنام دفاع مقدس به میدان امام حسین(ع) تهران مراسم تدفین شهدا و سپس عزاداری بزرگ عزاداران نبوی با حضور هیأت‌های مذهبی، دستجات عزاداری و آحاد مردم شریف تهران آغاز می‌شود.

گفتاری منتشر نشده از آیت الله بهشتی

امام مجتبي‌(ع) به پا خاست ابتدا حمد و ثناي الهي بجا آورد، بعد فرمود اي مردم! ما در مقابل سپاه شام هيچ وقت حالت تسليم به خودمان نخواهيم گرفت. در اين كه بايد با معاويه و دستگاه بيدادگر و فاسد و هرزه او مبارزه و جنگ كرد هيچ ترديدي نداريم. اما وااسفا! امروز آن سلامت فكري و سلامت ايماني و سلامت روحي پير شده و به جاي آن عداوت‌ها و دشمني‌هاي داخلي و اختلافات داخلي صف يكپارچه مبارزه‌كنندگان با معاويه را پراكنده كرده.