تغییرات جدی در جشنواره فیلم فجر

حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی در صفحه شبکه اجتماعی خود از همه صاحبنظران سینمایی درخواست کرده است که در مورد برگزاری بهتر جشنواره فیلم فجر سی و سوم نظر بدهند.