موشکهای بالستیک چین در راه عربستان

عربستان سعودی در سال 2007 میلادی موافقت خود را با خرید این موشکها از چین اعلام کرد ، اما در همان زمان مشخص شد که برای انجام این قرارداد به چراغ سبز آمریکا نیاز است.