توئیتری‌ها آزادی سربازان ایرانی را جهانی کردند

کاربران شبکه‌های اجتماعی بویژه توئیتر از طریق هشتگ #FreeIranianSoldiers سعی کردند تا صدای اعتراض خود را نسبت به گروگان گیری سربازان ایرانی جهانی کنند. تکثر و تنوع مطالب کاربران با استفاده از این هشتگ موجب شد که این موضوع در میان موضوعات داغ توئیتر قرار گیرد.