هم‌زیستی مسالمت‌آمیز تولید و مونتاژ +عکس

نام گوشی‌‌های ایرانی GLX فرایندی صرفا تولید داخل را در ذهن تداعی می‌کند؛ اینجا واقعیت عیان است و قصدی نیز برای پنهان کردن واقعیت وجود ندارد؛ در کارخانه GLX تولید سنتی فناوری با هم‌زیستی مسالمت‌آمیز تولید و مونتاژ در جریان است.

دیالوگ جایگزین وی‌چت یا ناقض حریم‌خصوصی

در نرم افزار دیالوگ حتی موقعیت افراد دیگری که از این نرم افزار استفاده می‌کنند دقیقا بر روی نقشه به سایرین نمایش داده می‌شود
امکانی که در نرم افزار وی‌چت نیز وجود ندارد !