ارائه خدمات IP-Media نیازمند مجوز است

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام کرد‌: ارائه خدمات IP-Media نیازمند دریافت مجوز از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.