طرح‌های کلان جایگزین صادرات نفت می‌شوند

معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم اجرای طرح‌های کلان ملی را یکی از مصادیق تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: طرح‌های کلان ملی می‌تواند جایگزین صادرات نفت ‌شوند.

اقتصاد مقاومتی در سه حوزه نیاز به تحول دارد

رئیس دانشگاه علوم اقتصادی با بیان اینکه اگر بخواهیم اقتصاد را به شرایط قابل قبول هدایت کنیم، راهی جز اجرای اقتصاد مقاومتی نداریم، گفت: اقتصاد مقاومتی در سه حوزه تولید، مصرف و نهادهای اقتصادی باید شاهد تحول اساسی شود.