پنج شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
سه شنبه ۰۹ تیر ۸۸ | ۲۰:۳۱

ارسال مشاهدات


از حاضران در حوادث اخیر درخواست می شود تا مشاهدات خود (شامل متن، عکس و فیلم) را که از حوادث پس از انتخابات دارند، به نشانی info  [ a t ]  teribon  [ d o t ]  ir ارسال نمایند.